logo

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІ Всеукраїнському круглому столі «Роль гуманітарної складової у глобалізованому суспільстві». Тематика круглого столу передбачає обговорення актуальних проблем: ролі гуманітаристики у сучасному глобалізованому світі; місця гуманітарних наук в осмисленні актуальних проблем сучасного світу; осмислення глобалізації як політичного, економічного та соціокультурного феномена; визначення впливу глобалізаційних процесів на трансформації освітніх парадигм; соціальних комунікацій та глобальних комунікаційних систем; формування соціокультурної компетентності студентів, що вивчають іноземні мови.