Державний податковий університет як співорганізатор Х МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» 24 листопада 2023 року, м. Острог запрошує доєднатися до обговорення актуальних питань напрямів удосконалення фінансової системи України.

Програма конференції.