Кафедра публічних фінансів Державного податкового університету, в рамках тижня академічної  доброчесності,  запрошує всіх бажаючих 21 вересня 2023 року в 11-30, 238В ауд.  на онлайн - лекцію «Академічна доброчесність та навички якісного академічного письма як важливі компетентності здобувачів вищої освіти» для студентів групи ФБ-23-1 спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»  факультету фінансів та цифрових технологій.

Лекцію проведе Смутчак Зінаїда Василівна, професор кафедри економіки, підприємства та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», експерт НАЗЯВО.

Лекція буде проходити в онлайн-режимі на платформі Zoom.