16 березня 2023 року кафедрою соціальної філософії та управління Факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту Державного податкового університету була проведена Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах» за участю міжнародних колег. 

Конференція відбувалась в онлайн форматі за участі науковців із провідних ЗВО України (Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Луцького національного технічного університету; Міжрегіональної академії управління персоналом; Національної академії статистики, обліку та аудиту; Національного університету оборони України; Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського; Українського державного університету науки і технологій; Університету Григорія Сковороди в Переяславі; ВНЗ «Національна академія управління»; Національного університету оборони України), Литовської військової академії імені генерала Іонаса Жемайтіса, представників органів влади.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся Дмитро Серебрянський – в.о. ректора Державного податкового університету; Олексій Шкуратов – заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції; Наталія Зикун – декан факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту Державного податкового університету.

Модератором конференції була д.н.з держ. упр., доцент, Наталія Грабовенко – професор кафедри соціальної філософії та управління.

На пленарному засіданні конференції спостерігалась активність учасників, жвава дискусія як реакція на ґрунтовні доповіді: Олександра Маркушина – Ірпінського міського голови («Перші кроки відбудови в місті Ірпінь»); Ірини Штулер – докт. економ. наук, проф., академіка АЕН України, віце-президента Міжнародної академії інформатики, першого проректора ВНЗ «Національна академія управління («Нова архітектура українського бізнесу: практика повоєнного відновлення»); Федора Медведядокт. політ. наук, проф., проф. кафедри теорії держави і права та конституційного права Міжрегіональної академії управління персоналом («Адміністративно-правова доктрина про засади організації і здійснення публічного управління в сучасних умовах»; Олени Михайлової – заступника директора Департаменту міжнародних фінансових проєктів Міністерства фінансів України(«Нормативно-правове та інституційно-організаційне забезпечення комунікацій у публічному управлінні та адмініструванні в Україні»); Наталії  Вавдіюкдокт. економ. наук, проф., завідувача кафедри менеджменту Луцького національного технічного університету («Зелена трансформація ЗВО України»); Юодіса Дарюсадоктора гуманітарних наук, викладача Литовської військової академії імені генерала Іонаса Жемайтіса («Образи Другої світової війни у пам'яті, в історіографії, у політиці (на прикладі Литви)»); Іллі Ільїна – здобувача ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Луцького національного технічного університету («Роль волонтерського лідера»).

Попри виклики воєнного часу, Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах» пройшла на високому рівні. Це засвідчує актуальність і невичерпність наукової проблеми, сприяє розширенню з кожним роком кола наших партнерів і співрозмовників, дає практичні й наукові результати, що працюють на наближення перемоги України.