18.05.2023 секція іноземних мов( Філологія) кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій провела науковий семінар «Сучасні креативні технології навчання іноземних мов: вимоги сьогодення»,  присвячений Дням науки в Україні. З вітальним словом до учасників зібрання звернулася к. пед. н., доцент, професор кафедри Людмила  Онучак, яка  зауважила, що наразі у викладанні іноземних мов існує величезний запит на оновлений зміст освіти, інші підходи, інші ролі викладача і студента,  іншу філософію навчання, спрямовану на результат. Модерувала захід к. пед. н., доцент Людмила Яценко. Викладачі  виступили з доповідями з теоретичних і практичних питань методики викладання іноземних мов, зокрема застосування сучасних інноваційних методів викладання  іноземних мов у закладах вищої освіти.

В доповідях було відзначено, що докорінна зміна підходів до освіти та соціокультурної політики в світі в цілому акцентує увагу на розвитку особистісних якостей людини. Інтеграція України у загальноєвропейський простір ставить у центр вітчизняної системи освіти пріоритет людської особистості. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці реалізації освітнього процесу. Викладачі поділилися  власним досвідом використання сучасних креативних технологій навчання в умовах викладання іноземної мови для спеціальних цілей, тобто професійно-орієнтованої іноземної мови, та для студентів - філологів, для яких іноземна мова є фахом. Гість заходу, завідувачка кафедри англійської філології та перекладу КНЛУ Тетяна Пасічник підкреслила, що такі наукові комунікації є потужним інструментом досягнення очікуваної мети відповідно до ліцензованих освітніх програм.  Все буде Україна! Все буде ДПУ!