За ініціативи кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій 21 лютого 2023 року відбулась Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця».

Цьогоріч захід відбувся за участю 180 науковців та підтвердив статус міжнародної конференції завдяки активній співпраці із партнерами: Міжнародною академією прикладних наук в Ломжі (Республіка Польща), Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Західноукраїнським національним університетом та Державним торговельно-економічним університетом.

Продуктивний тон плідній роботи учасників конференції задав в. о. ректора Державного податкового університету Дмитро Серебрянський, який у свій привітальні промові наголосив на винятковому значенні та важливості мови не лише в національних культурних традиціях, але й в геополітичному вимірі. Попри те, що Державний податковий спеціалізується на податковій, митній, фінансово-економічній складовій підготовки своїх здобувачів, однак його невід’ємною складовою є соціокомунікаційний напрямок роботи, зокрема в контексті підготовки конкурентних на ринку праці філологів, журналістів, в тому числі унікальної для України освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти “Економічна журналістика”.