12 травня 2023 року кафедрою обліку та консалтингу проведено засідання круглого столу: «Обліково-аналітичне забезпечення управління суб'єктів господарювання в умовах сталого розвитку: основні принципи та інструменти прийняття управлінських рішень».

Модератор заходу - Колісник Олена Пилипівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та консалтингу.

З доповідями виступили: к.е.н., доцент Сторожук Тетяна Миколаївна, к.е.н., доцент Гуріна Наталія Валеріївна та аспірант кафедри Слюсар Вадим Юрійович.

Про Глобальні цілі сталого розвитку доповіла Легка Валентина Григорівна, виконавчий директор Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, а також з доповіддю про екологічні податки та їх роль у повоєнному відновленні України виступив Рогозний Сергій Анатолійович – директор ТОВ МІК «СТАРТ», член Правління ФПБАУ, консультант з екофінансів при Міндовкілля. 

Ознайомитися з матеріалами Круглого столу: «Обліково-аналітичне забезпечення управління суб'єктів господарювання в умовах сталого розвитку: основні принципи та інструменти прийняття управлінських рішень» можна за посиланням.

Також, у рамках засідання круглого столу було проведено обговорення проекту ОНП для PhD «Облік і оподаткування». 

Стосовно окремих питань підготовки аспірантів, компонентної наповненості освітньо-наукової програми і інших організаційних питань інформацію надав гарант Програми д.е.н., професор, декан факультету податкової справи, обліку та аудиту Краєвський Володимир Миколайович. Свої зауваження та рекомендації з огляду на досвід підготовки докторів філософії по спеціальності Облік і оподаткування та значний досвід розробки ОНП для цієї спеціальності в університеті імені Тараса Шевченка, висловив завідувач кафедри обліку та аудиту, доктор економічних наук Засадний Богдан Андрійович. Богдан Андрійович також відмітив позитивні сторони проекту Програми та висловив упевненість у високому рівні підготовки докторів філософії в Державному податковому університеті. 

Дякуємо усім стейкхолдерам, які долучилися до обговорення ОНП для наших докторів філософії спеціальності Облік і оподаткування та продовжуємо роботу по удосконаленню змістовного наповнення ОНП для забезпечення найактуальніших компетентностей наших майбутніх науковців.