Кожен вступник до Державного податкового університету в 2022 році має подати мотиваційний лист. Мотиваційний лист має бути поданий одразу з подання заяви на вступ. Мотиваційний лист - викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію. Підготовка такого листа вимагає детального дослідження вступником загального академічного середовища Університету та різних спеціальностей і освітніх програм. У мотиваційному листі мають бути висвітлені кар'єрні прагнення, готовність до самостійного навчання та вміння застосовувати отримані знання та вміння на практиці, описана здобута освіта, отриманий досвід та участь у громадському житті. При написанні мотиваційного листа для вступу на навчання до Державного податкового університету слід ознайомитись з вимогами та рекомендаціями до написання мотиваційного листа вступниками до Державного податкового університету в 2022 році.

 

ВІДПОВІДІ НА НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ ЩОДО ПОДАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА:

 

  • МОТИВАЦІЙНІ ЛИСТИ ПОТРІБНО ВІДВОЗИТИ/НАДСИЛАТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДО ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ?

Під час реєстрації електронних кабінетів та подання заяв в електронній формі мотиваційний лист додають до кожної заяви лише через електронний кабінет. Текст листа треба вписати або вставити в спеціальне віконце в розділі «Подання заяв».

Безпосередньо до Університету мотиваційні листи надаються лише в разі подання заяв у паперовій формі, що передбачено для вступників для здобуття ОС Бакалавра на основі вже здобутого бакалавра (або такого, що здобувається); для здобуття освітнього ступеня Магістра на основі здобутого освітнього ступеня Магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Однак якщо до поданого в електронному кабінеті мотиваційного листа ви хочете додати копії матеріалів (дипломи, нагороди), що підтверджують надану інформацію, то їх потрібно надсилати на електронну скриньку This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (в темі листа обов′язково зазначте - прізвище, ім′я та по батькові  вступника, додаток до мотиваційного листа).

В електронному кабінеті не передбачено завантаження будь-яких сканкопій листів чи документів до них. Додається лише текст листа, який під час реєстрації заяви в Університеті видруковує Приймальна комісія.

 ЯК ПОДАТИ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ? НЕ БАЧУ ТАКОЇ ОПЦІЇ.

Мотиваційний лист додається до кожної заяви під час її подання. Отже, заповнити лист в кабінеті можуть тільки ті категорії вступників, для яких відкрито подання заяв.

Для вступників до Державного податкового університету на основі повної загальної середньої освіти (11-ти класів) або диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра подання заяв буде доступно з 29 липня. Для вступників на основі Бакалавра для вступу в магістратуру  - з 16 серпня. Тоді ж в кабінеті з'явиться можливість додавати мотиваційні листи. Наразі ви можете підготувати текст листа, а під час подання заяви скопіювати його у відповідне поле.

В електронному кабінеті блок: Подання заяв - Результати випробувань - Внести текст мотиваційного листа

 

  • ЯКЩО Я ПИСАВ ТЕКСТ ЛИСТА В КАБІНЕТІ, НАТИСНУВ КНОПКУ «ЗБЕРЕГТИ», А МЕНЕ ПОВЕРНУЛО НА ГОЛОВНУ СТОРІНКУ Й НІЧОГО НЕ ЗБЕРЕГЛОСЯ?

Найімовірніше ви створювали текст листа понад 120 хвилин, що передбачені для однієї сесії роботи з кабінетом. Щоб уникнути таких прикрих випадків, радимо писати текст листа в іншій програмі, наприклад «Word» або «Google-Документи», а потім копіювати готовий текст в електронний кабінет.

 

  • ЧИ МОЖНА В КАБІНЕТІ РЕДАГУВАТИ ТЕКСТ НАПИСАНОГО ЛИСТА?

Редагувати текст можна тільки до моменту подання заяви. Після цього (коли заява вже має статус «Зареєстровано в ЄДЕБО») текст листа редагувати неможливо.

 

  • ЯК ДІЗНАТИСЯ ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА? 
Вимоги та рекомендації до мотиваційного листа

  • ЯКА МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СИМВОЛІВ ПІД ЧАС НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА В КАБІНЕТІ?
Формат поля для написання мотиваційного листа – до 20 тис. символів,  обсяг листа – 200-400 слів.

  • ЯК ОЦІНЮЄТЬСЯ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ?
Критерії оцінювання мотиваційних листів