Левицький Максим Юрійович
2022 рік Кошторис на 2022 рік Державний податковий університет 2023 рік Кошторис на 2023 рік за КПКВК 3501520 «Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої освіти» Довідки змін до Кош...
Державний податковий університет має давню історію. Державний податковий університет є правонаступником Університету державної фіскальної служби України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів...
The State Tax University has a long history. The State Tax University is the legal successor of the University of the State Fiscal Service of Ukraine in accordance with the Order of the Cabinet of Min...
Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до ДПУ в 2022 році Правила прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства