Кафедра аудиту та економічного аналізу створена на базі кафедри обліку та аудиту відповідно до рішення Вченої ради Академії ДПС України від 01.09.2000.

У результаті реорганізації Університету ДФС України в Державний податковий університет, згідно з новою структурою, яка введена в дію 04.12.202, на базі кафедри аудиту та економічного аналізу створено кафедру аудиту, державного фінансового контролю та аналізу. 

У листопаді 2023 року відповідно до нової структури університету, що введена в дію з 01.11.2023,  кафедру аудиту, державного контролю та аналізу перейменовано на кафедру аудиту та економічного аналізу.

Першим завідувачем кафедри був д.е.н., професор Анатолій Олексійович Чугаєв (2000-2009).

З 2009 року кафедру очолює к.е.н., професор Андрій Васильович Лісовий.

Кафедра є випускною за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Здійснює фахову підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за  ОПП «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика»; здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Державний аудит; судово-економічна експертиза у фінансових розслідуваннях».

Навчальні програми дають можливість підготувати висококваліфікованих спеціалістів з належною базою теоретичних та практичних знань, які є конкурентоспроможними на сучасному ринку праці, можуть працювати в Міністерстві фінансів України, ДПС України, ДАС України, Інституті судово-економічних експертиз,  аудиторських фірмах, підприємствах державного та приватного сектору на посадах бухгалтера, головного бухгалтера, фінансового директора, бухгалтера-експерта, державного податкового  ревізора-інспектора, державного  інспектора, державного  аудитора, незалежного аудитора, внутрішнього аудитора, бізнес-аналітика, економіста тощо.

 Кафедра плідно співпрацює з діловими партнерами:

 • Корпорація «CaseWare Ukraine»
 • Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
 • Аудиторська фірма «АЖУР-АУДИТ»
 • Аудиторська компанія «Ейч Ел Бі Юкрейн»
 • Державна податкова служба України
 • Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України
 • Державна аудиторська служба України
 • Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
 • Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ.

 Кафедра аудиту та економічного аналізу взаємодіє із ЗВО:

 • Льотна академія Національного авіаційного університету
 • Національний університет «Чернігівська політехніка»
 • Центральноукраїнський національний технічний університет
 • Національний університет харчових технологій.

Науково-педагогічний колектив кафедри, серед яких 4 професори та  9 доцентів, успішно працює над досягненням стратегічної  мети кафедри – реалізація теоретичної та практичної підготовки випускників, які відповідають сучасним професійним стандартам і здатні задовольняти запити роботодавців.