• 1967 р. - розпочала навчання перша група студентів за спеціальністю «Бухгалтерський облік» при відділенні переробки пластмас, яке очолював Віталій Петрович Скороход.
 • 1978 р. - створено окреме планово-економічне відділення для підготовки економістів та бухгалтерів під керівництвом Володимира Тимофійовича Барановського.
 • Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 1996 року на базі Ірпінського індустріального коледжу створений Український фінансово-економічний інститут, де почали функціонувати обліково-економічний факультет та кафедра «Обліку і аудиту». Деканом призначено заслуженого працівника освіти України, к.е.н., доцента Елю Трохимівну Суханову.
 • 1996 р. -  факультет проліцензовано  на підготовку бухгалтерів за ОКР «Спеціаліст», а згодом  акредитовано за ОКР «Магістр».
 • 2000 р. -  на базі кафедри “Облік та аудит” створено спеціалізовану кафедру  «Аудиту та економічного аналізу», яку очолив д.е.н, професор Анатолій Олексійович Чугаєв.
 • 2003- 2015 р. - декан факультету - к.е.н., доцент Наталія Петрівна Мацелюх.
 • З 2007 року факультет напрацьовує міжнародні зв’язки зі спорідненими факультетами та спеціальностями провідних ВНЗ Європи: Опольським університетом (м. Ополе, Польща), Академією Фінансів (м. Варшава, Польща), Університетським коледжем EUSS (м. Барселона, Іспанія).
 • 2009 р. - перший випуск магістрів, які навчалися за міжнародною магістерською програмою в Академії Фінансів (м. Варшава, Польща) за спеціальністю «Облік і фінанси».

Значний внесок у розбудову факультету внесли проректор з виховної роботи Валерій Іванович Бодашевський;      заступники декана за напрямами Валерій Федорович Бацюн  (1998–2003); д.е.н, професор Андрій Васильович Лісовий (2000–2003);  д.е.н. Лариса Леонідівна Лазебник (2003-2004); к.е.н, доцент Людмила Володимирівна Онучак (2004–2006); к.ю.н., Лілія Антонівна Князька (2003–2009); к.п.н., доцент Антоніна Павлівна Карасевич (2007–2009); к.е.н., доцент Тетяна Миколаївна Громова (2009-2015); ст. викладач Олексій Володимирович Гавриленко (2019-2016); к.е.н., доцент Валентина Віталіївна Мартиненко (2015-2020); ст. викладач Вікторія Володимирівна Дудко (2016-2017).

Обліково-економічний факультет досяг значних успіхів завдяки докторам наук: д.х.н., професору Євгену Петровичу Желібо; д.е.н.; професору Анатолію Олексійовичу Чугаєву; д.е.н., професору Ганні Григорівні Старостенко; д.ф.-м.н., професору Євгену Олександровичу Сторожуку; д.е.н., професору Андрію Васильовичу Скрипнику; д.е.н., професору Євгенії Василівні Калюзі; д.е.н., професору Інзі Олександрівні Горленко; д.е.н, професору Всеволоду Петровичу Ніколаєву.

 • 2015 р. - створено Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту для підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит», а  з 2016 р. - «Облік і оподаткування».
 • 2016 р. - створено вчену раду Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту (рішення зборів трудового колективу інституту від 19 вересня 2016 р., наказ від 13.10.2016 №1260) у складі 15 осіб. Голова вченої ради - Мацелюх Н.П., заступник голови - Мартиненко В.В. та секретар - Рябчук О.Г.
 • У зв’язку з реорганізацією Університету державної фіскальної служби України в Державний податковий університет, згідно з новою структурою, введеною в дію 04.12.2021, створено факультет податкової справи, обліку та аудиту. Очолює факультет д.е.н., професор Володимир Миколайович Краєвський. Заступники декана: к.е.н., доцент Алла Миколаївна Савченко; к.е.н., доцент Марина Олегівна Скорик; ст. викладач Марина Іванівна Кітченко.
 • Нині факультет забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка», 076 “Підприємництво та торгівля”, 015 “Професійна освіта”,  075 “Маркетинг”.