5 травня 1996 року було створено кафедру гуманітарних дисциплін та теоретичної економіки, завідувачем кафедри призначено кандидата філософських наук, доцента Івана Андрійовича Максименка  на обліково–економічному факультеті Українського фінансово-економічного інституту.

У 1998 році  кафедру гуманітарних дисциплін та теоретичної економіки  було поділено на дві кафедри: кафедру гуманітарних дисциплін і кафедру економічної теорії. Завідувачем кафедри економічної теорії  було призначено кандидата філософських наук, доцента Івана Андрійовича Максименка   а заступником завідувача кафедри з навчально-методичної та організаційної роботи призначено кандидата економічних наук, доцента Миколу Миколайовича Теліщука та заступника з виховної роботи — кандидата економічних наук, доцента Тетяну Вікторівну Поснову.

Кафедру гуманітарних дисциплін очолив кандидат філософських наук, доцент Тихоненко В.Д..  У 2000 році кафедра гуманітарних дисциплін реорганізувалася у кафедру філософії та соціології під керівництвом доктора філософських наук, професора Недюхи М.П.

З 21 грудня 1999 року кафедра економічної теорії функціонувала вже на базі обліково-економічного факультету Академії державної податкової служби України, пізніше – Національного університету державної податкової служби України. 

У 2015 році у зв’язку з реорганізацією Національного університету державної податкової служби України було створено Університет державної фіскальної служби України, а обліково-економічний факультет – реорганізовано в Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту, в підпорядкуванні якого функціонувала кафедра економічної теорії до 30 листопада 2021 року.

У 2020 році завідувачем кафедри економічної теорії призначено кандидата економічних наук, доцента Тетяну Миколаївну Громову.

З вересня 2020 року кафедра економічної теорії забезпечує підготовку студентів ІІ (магістерського) рівня за сучасною освітньо-професійною програмою “Економіка міста та регіону” (спеціальність 051 “Економіка”).

З вересня 2021 року кафедру очолила доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Мацелюх Наталія Петрівна.

З 06 жовтня 2021 року, Університет державної фіскальної служби було реорганізовано та створено Державний податковий університет. У зв’язку з затвердженням нової структури ЗВО, було сформовано факультет податкової справи, обліку та аудиту. Кафедра економічної теорії також була  реорганізована в кафедру економічної політики і відповідно, залишилася у підпорядкуванні факультету податкової справи, обліку та аудиту.

З вересня 2023 року кафедра  економічної політики  факультету податкової справи, обліку та аудиту очолила кандидат економічних наук, доцент Марина Олегівна Скорик.

З грудня 2023 року кафедра  економічної політики  факультету податкової справи, обліку та аудиту  реорганізована в кафедру економічної політики та сталого розвитку.

Кафедра економічної політики  та сталого розвитку є провідною економіко-теоретичною кафедрою, яка бере участь у підготовці бакалаврів за всіма освітніми програмами економічних спеціальностей, забезпечує викладання вступних курсів з економіки. Кафедрою створюються всі необхідні передумови для забезпечення високого рівня теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців, формування у них ринково-орієнтованого економічного світогляду, базових компетентностей для вивчення прикладних фахових дисциплін, які ґрунтуються на економічних знаннях. Викладання усіх дисциплін проводиться з використанням інноваційних дистанційних технологій.