На кафедрі економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування ДПУ відбулося засідання наукового семінару – з доповіддю виступив здобувач 4 року навчання ОНП «Економіка» (спеціальність 051 «Економіка») кафедри економіки, підприємництва та бізнес-аналітики Державного податкового університету Сергій Когут (науковий керівник Валентина Мартиненко, д.е.н, професор).

Доповідь здобувача була присвячена надзвичайно актуальній на сьогоднішній день темі – енергетичній безпеці в контексті забезпечення інклюзивного розвитку економіки України. В своїй доповіді здобувач розглянув питання присвячені особливостям функціонування енергетичної системи України, визначив місце економічної складової в рамках енергетичної стратегії розвитку України; проаналізував існуючі системи оцінки якості енергетичної безпеки в інклюзивному розвитку економіки України; охарактеризував енергетичний потенціал економіки України та запропонував модель управління енергетичною безпекою в системі інклюзивного розвитку економіки України.

Бажаємо здобувачу якнайшвидшого завершення роботи над дисертацією та успішного її захисту!