Модуль Жан Моне Програми ЄС Еразмус+  «Формування стійкого інтересу до податкової культури ЄС шляхом запровадження освітніх, наукових та комунікативних просвітницьких заходів, орієнтованих на українське суспільство»

ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

(Грантова Угода № 101125984)

Тип проєкту: Жан Моне: Модулі (Jean Monnet)

Кафедра: https://dpu.edu.ua/kafedra-administruvannia-podatkiv

Термін реалізації проєкту : 01.10. 2023 - 30.09. 2026

Тривалість проєкту: 36 місяців

Бюджет проєкту: 30 000 Євро

Модуль Жана Моне «Формування стійкого інтересу до податкової культури ЄС шляхом запровадження освітніх, наукових та комунікативних просвітницьких заходів, орієнтованих на українське суспільство» направлений на формування стійкого інтересу у платників податків (громадянського суспільства) та представників органів державної влади і управління України до культури сплати податків в країнах Європейського Союзу через запровадження системи навчальних, науково- комунікативних та інформаційно-просвітницьких заходів.

Проєкт реалізовуватиметься викладачами кафедри адміністрування податків факультету податкової справи, обліку та аудиту.

Цілі проєкту:

  • сприяти гармонізації національного податкового законодавства до європейських стандартів в умовах набуття Україною статусу кандидата для вступу в ЄС та виконання євроінтеграційних кроків;
  • стимулювати досконалість у викладанні навчальних дисциплін та здійсненні наукових досліджень в сфері оподаткування та податкової культури ЄС;
  • розвивати нові компетентності та генерувати нові знання у студентів та слухачів, які стануть агентами змін в сфері оподаткування та податкової культури в Україні;
  • сприяти діалогу в українському суспільстві між: студентами, аспірантами, академічним персоналом університетів України; представниками органів державної влади, суб’єктами громадянського суспільства та засобами масової інформації щодо поширення та впровадження в Україні кращих практик оподаткування та традицій культури сплати податків в ЄС.

Основні продукти та результати проєкту:

  • впровадження в навчальний процес Університету курсів «Оподаткування та спільна податкова політика ЄС»; «Податкова культура країн ЄС»;
  • проведення міжнародної науково-практичної конференції, круглих столів;
  • публікація наукових статей;
  • поширення інформації Проекту на веб-сайтах: Державного податкового Університету, Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України, Асоціації платників податків України.

Проєкт Модуль Жана Моне «Формування стійкого інтересу до податкової культури ЄС шляхом запровадження освітніх, наукових та комунікативних просвітницьких заходів, орієнтованих на українське суспільство» матиме довгостроковий вплив, оскільки буде продовжений після припинення грантової підтримки.

Команда проєкту

 

Ірина Прокопенко
керівник проєкту, лектор, к.е.н., доцент,
доцент кафедри адміністрування податків ДПУ

 

Ольга Іванишина
лідер проєкту, лектор, к.е.н., доцент,
завідувач кафедри адміністрування податків ДПУ

 

Володимир Андрущенко
лектор, д.е.н., професор,
професор кафедри адміністрування податків ДПУ

 

Тетяна Тучак
лектор, к.е.н., доцент,
доцент кафедри адміністрування податків ДПУ
 
#JEAN #MONNET #MODULE #TAXATION #TAX #CULTURE #EXPERIENCE #UKRAINE