Модуль «Taxation and Tax Culture of the EU Countries: Experience for Ukraine» / «Оподаткування та податкова культура країн ЄС: досвід для України»
Програми «Еразмус+: Жан Моне»
ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH
(Грантова Угода №
101125984  від 25.09.2023)

 

Тип проєкту: Жан Моне: МОДУЛІ (Jean Monnet Modules).

Кафедра фіскального адміністрування

Дата початку проєкту: 1 жовтня 2023 року

Тривалість проєкту: 36 місяців

Бюджет проєкту: 30 тис. Євро

Модуль Жана Моне «Оподаткування та податкова культура країн ЄС: досвід для України» направлений на формування стійкого інтересу у платників податків (громадянського суспільства) та представників органів державної влади і управління України до культури сплати податків в країнах Європейського Союзу через запровадження системи навчальних, науково- комунікативних та інформаційно-просвітницьких заходів.

Проєкт реалізовуватиметься викладачами кафедри фіскального адміністрування Факультету податкової справи, обліку та аудиту.

Цілі Проєкту:

  • сприяти гармонізації національного податкового законодавства до європейських стандартів в умовах набуття Україною статусу кандидата для вступу в ЄС та виконання євроінтеграційних кроків;
  • стимулювати досконалість у викладанні навчальних дисциплін та здійсненні наукових досліджень в сфері оподаткування та податкової культури ЄС;
  • розвивати нові компетентності та генерувати нові знання у студентів та слухачів, які стануть агентами змін в сфері оподаткування та податкової культури в Україні;
  • сприяти діалогу в українському суспільстві між: студентами, аспірантами, академічним персоналом університетів України; представниками органів державної влади, суб’єктами громадянського суспільства та засобами масової інформації щодо поширення та впровадження в Україні кращих практик оподаткування та традицій культури сплати податків в ЄС. 

Основні продукти та результати проєкту:

  • впровадження в навчальний процес Університету курсів «Європейські підходи до оподаткування»; «Податкова культура країн ЄС»;
  • проведення міжнародної науково-практичної конференції, круглих столів;
  • публікація наукових статей;
  • поширення інформації Проекту на веб-сайтах: Державного податкового Університету, Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України, Асоціації платників податків України.

Проєкт Модуль Жана Моне «Оподаткування та податкова культура країн ЄС: досвід для України» матиме довгостроковий вплив, оскільки буде продовжений після припинення грантової підтримки.

Команда проєкту

 

Ірина Прокопенко

керівник проєкту та виконавець; к.е.н., доцент, доцент кафедри фіскального адміністрування.

 

Ольга Іванишина

лідер проєкту та виконавець, к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри фіскального адміністрування.

 

Володимир Андрущенко

виконавець проєкту, д.е.н., професор кафедри фіскального адміністрування.

 

Тетяна Тучак

виконавець проєкту, к.е.н., доцент кафедри фіскального адміністрування.