Модуль «EU Customs Law» / «Митне право ЄС»
Програми «Еразмус+: Жан Моне»
№ 101083978 - EUCUSTOMSSTU
ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

 

Тип проєкту: Жан Моне: Модулі (Jean Monnet)

Кафедра: Кафедра адміністративного права, процесу та митної безпеки

Термін реалізації проєкту: 01.12.2022 р.  – 30.11.2025 р.

Тривалість проєкту: 36 місяців

Координатор проєкту: Ірина Петрова.

 

Метою проєкту є вдосконалення існуючої ОПП «Митна безпека» в рамках підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) у Державному податковому університеті, що дозволить майбутнім фахівцям  митної справи отримати професійні компетенції у сфері митного права ЄС та отримати практичні навички, застосовні на національному рівні.

Цей проєкт допоможе збільшити в Україні кількість кваліфікованих експертів із захисту митних інтересів, що матимуть глибокі знання митного законодавства ЄС, зокрема, міжнародних конвенцій та Митного кодексу ЄС, сприятиме впровадженню в Україні митних стандартів ЄС та уніфікації митних правил, вдосконаленню процедур управління митними ризиками, подальшому розвитку ефективної співпраці між Україною та ЄС та сприяти діалогу між митними органами, що не лише посилить інтеграційний потенціал України до ЄС, а й прискорить позитивні зміни в державі та допоможе подолати стагнацію митної сфери.

Основним завданням проєкту «Митне право ЄС» є підготовка українських митних фахівців до виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, міжнародних конвенцій та спільних програм ЄС та Уряду України, а також популяризація досвіду ЄС з підготовки фахівців митної сфери.

Завдання:

 1. Розробка і створення Модуля «Митне право ЄС» з урахуванням досвіду викладання даного модуля для здобувачів вищої освіти фінансової/митної сфери у Вищій федеральній школі публічного управління Освітньо-наукового центру Федерального фінансового управління (м. Мюнстер, Німеччина) при Генеральній митній дирекції та його впровадження в процесі підготовки бакалаврів за ОПП «Митна безпека» в Державному податковому університеті.
 2. Підготовка загальнодоступних навчальних матеріалів, заходів поточного та підсумкового контролю, відео лекції до модуля «Митне право ЄС».
 3. Проведення круглого столу на тему: «Імплементація норм митного права ЄС в національне законодавство України в рамках європейської інтеграції».
 4. Підготовка та розповсюдження Онлайн-глосарія термінів митного права ЄС (німецько-український).
 5. Розробка сторінки модуля на платформі дистанційного навчання Moodle з наданням доступу здобувачам вищої освіти.
 6. Поширення інформації, анонсів та подій, що відбуваються в рамках проєкту на офіційному вебсайті Університету та сторінці кафедри, в соціальних мережах, а також завдяки співпраці зі ЗМІ та медіа.
 7. По завершенню проєкту перегляд існуючої ОПП «Митна безпека» з підготовки бакалаврів з метою включення даного модуля до програми навчальної дисципліни «Митне право».

Очікувані результати проєкту:

 • формування у здобувачів вищої освіти необхідних знань з Митного пава ЄС, Митного кодексу ЄС, Конвенцій ЄС та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 • набуття потрібних компетентностей для захисту митних інтересів держави, адаптація їх до нових умов застосування;
 • здатність розуміти митні органи ЄС та інституції ЄС, які визначають митну політику;
 • адаптація до нових вимог європейського ринку праці та конкурентоздатність;
 • сприяння професійному зростанню в митній сфері;

Проєкт матиме довгостроковий вплив, оскільки буде продовжений після припинення грантової підтримки.

 

This project has been funded with support from the European Commmission under the Erasmus+ Programme. The European Commmission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commmission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein“.

Цей проект був профінансований за підтримки Європейської Комісії в рамках програми Еразмус+. Підтримка Європейської Комісії у створенні цієї публікації не означає схвалення її змісту, який відображає лише погляди авторів, і Комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в ній".

 

Команда проекту

Ірина Петрова,
координатор і виконавець проєкту,     
к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права, процесу та митної безпеки,
гарант ОПП “Митна безпека” 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Tel.: + 38 (067) 317-92-50

Сергій Андросов,
к.ю.н., експерт, асистент
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Tel.: + 38 (050) 903-36-61 

Програма «Еразмус+: Жан Моне»