22 травня 2023 року у Державному податковому університеті відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція «Економічні перспективи підприємництва у воєнні часи та опісля». Захід був організований кафедрою економіки, підприємництва та економічної безпеки ННІ економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету у співпраці з ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова, а також зарубіжними партнерами з Польщі – Fundacja “Ukrainska diaspora naukowa w Polsce”, Uniwersytet Zielonogórski, WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY. У конференції прийняли участь 160 учасників – представників державних установ, провідних закладів вищої освіти та громадських організацій з різних регіонів України та Польщі.

Модератором заходу виступила член організаційного комітету конференції, завідувач кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки ДПУ Людмила Слюсарева, д.е.н., професор.

З вітальним словом до учасників конференції звернулася в. о. проректора з наукової роботи ДПУ Олександра Смірнова, к.е.н., доцент, с.н.с., яка привітала всіх з початком роботи і побажала колегам плідної праці та конструктивних дискусій для подолання викликів, що повстали перед бізнесом в умовах повномасштабної російської агресії.

З вітальним словом від іноземних партнерів звернулися Roman Sapeńko, dr hab.  Professor Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski, Polska та Вікторія Гурочкіна, президентка Фундації «Українська наукова діаспора в Польщі», адьюнкт професор Інституту економіки та фінансів Зеленогурського Університету (Польща), д.е.н., професор, професор кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки ДПУ.

Надалі конференція продовжилася доповідями, які були передбачені програмою пленарного засідання. Зокрема обговорили алгоритми економічної відбудови України під час війни та у повоєнний період; можливості та загрози використання технологій майбутнього для післявоєнної України з позицій прихильників технооптимізму та технопесимізму; інституціонально-правове забезпечення підприємницької діяльності малих агрогосподарств в контексті імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС; питання забезпечення продовольчої безпеки під час війни; необхідність стратегічного планування промислового розвитку у контексті справедливої трансформації; чинники розвитку сектору інформації та комунікації в країнах ЄС та можливості використання зарубіжного досвіду в цій сфері для розвитку підприємництва в умовах пост-воєнної відбудови України; особливості захисту прав інтелектуальної власності під час дії воєнного стану; необхідність переходу до моделі циркулярної економіки як шляху до енергобезпеки та сталого розвитку, а також сучасний стан та перспективи розвитку стартап екосистеми в Україні та світі. Особливий інтерес викликали доповіді присвячені проблемам розвитку українського бізнесу в умовах війни та умовам відновлення бізнесу в Київській області.

Після пленарного засідання робота конференції розділилася на секції, кожна з яких передбачала доповіді, що стосувалися різних аспектів формування післявоєнних можливостей для розвитку бізнесу в Україні. Великий інтерес конференція викликала у молоді – здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, які представили свої доповіді у роботі секційного засідання: «Формування післявоєнних можливостей для розвитку бізнесу: погляд молоді».

Така плідна робота дала змогу учасникам конференції виробити пропозиції і рекомендації органам державної влади та місцевого самоврядування щодо формування можливостей для розвитку бізнесу в Україні як у воєнні часи так і в умовах післявоєнного відновлення економіки України.