Відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 року (зі змінами) на території України введено воєнний стан. Відповідно до листа Торгово-промислової палати України № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану було засвідчено форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) починаючи з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

Керуючись ч. 1 ст. 617 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 218 Господарського кодексу України та умовами укладеного Договору про надання освітніх послуг – форс-мажорні обставини не звільняють від виконання зобов’язань (своєчасно сплачувати за освітні послуги) по Договору в цілому, а дають право не виконувати їх на період дії форс-мажорних обставин, та звільняють від відповідальності за невиконання таких зобов’язань у визначений Договором строк. Тобто, настання форс-мажорних обставин впливає лише на звільнення від відповідальності за прострочення виконання зобов’язань (не нараховуються штрафні санкції). 

У свою чергу, Державний податковий університет, не зважаючи на введений воєнний стан, складні життєві обставини працівників, продовжує виконувати умови Договору та надавати освітні послуги.

Враховуючи складні матеріальні обставини окремих здобувачів освіти, які навчаються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, подовження дії воєнного стану на території України, ректорат університету прийняв рішення про відстрочення/розстрочення оплати за надання освітніх послуг таким особам, а також не нараховувати та не стягувати штраф (пеню). Втім, Університет не має права змінювати строки сплати за договором без особистого звернення здобувача освіти, тому для оформлення відповідних документів здобувач повинен терміново звернутися до керівництва факультету чи навчально-наукового інституту університету.

Сподіваємось на Ваше розуміння.