22 травня 2023р кафедрою облікових технологій та бізнес-аналітики Державного податкового університету організовано лекцію Єлизавети Шляхової, співробітника департаменту комунікацій Університету Люксембургу на тему: «Підприємництво в університеті».

Лекція була присвячена питанням менторства та підтримки прагнень студентів до відкриття власного бізнесу. У студентів рідко є первинні інвестиції для цього, вони навіть не знають, куди йти і в кого звернутися за підприємницькою порадою. Проте під час навчання вони можуть генерувати чудові ідеї щодо продукту, які допоможуть зробити світ кращим. Якщо університет підтримує їх у цьому, їм не потрібно змінювати свою програму навчання на бізнес-освіту, щоб оволодіти підприємницькими навичками і створювати стартапи. Вони можуть продовжити обраний курс і паралельно вивчати все, що їм потрібно, щоб спробувати підприємництво як альтернативну кар’єру після закінчення навчання. Таким чином рівень відсіву буде нижчим, але показник працевлаштування стане вищим (самозайнятий все ще працевлаштований), а також додасть позитивного іміджу університету як місця, де створюються та розвиваються успішні стартапи.

5 років тому Університет Люксембургу вирішив підтримувати креативність та інновації серед своїх студентів для цього було створено інкубатор та програму підприємництва, до якої вже долучились близько 3 тисячі студентів з бізнес-ідеями. Основна місія такої програми полягає в підприємницькій освіті, створенні стартапів, наставництві майбутніх лідерів і зв'язок університету з корпоративним сектором економіки. Програма передбачає три етапи: перший етап –  надихнути тих, хто ще не впевнений, чи хоче він бути підприємцем, другий — підтримати їхній розвиток і, нарешті, третій — наставити їх, поки вони не будуть готові виживати самостійно.

На сьогоднішній день, завдяки програмі, підтримку отримали понад 75 стартапів, і 45 з них все ще активні, що, враховуючи середній показник по галузі, є досить вражаючим. Завдяки своїм стартапам було створено понад 100 робочих місць. Сучасні університети конкурують не лише в рейтингах, а й у рівні працевлаштування своїх випускників. Підтримуючи підприємництво серед студентів і недавніх випускників, університет дозволяє їм створювати власні робочі місця, даючи можливість реалізувати свої ідеї з університетською підтримкою і завдяки цьому також створювати нові робочі місця. Таким чином студенти залишаться працювати на майбутнє своєї країни.