STU
Науково-методична рада Державного податкового університету є колегіальним дорадчим органом. Серед завдань ради є першочерговими моніторинг, аналіз, координація, планування методичної роботи в Універси...
The Scientific and Methodological Council of the State Tax University is a collegial advisory body. Among the tasks of the council are the priority monitoring, analysis, coordination, planning of meth...
2023 рік №17 Рішення ректорату від 18.09.2023 №16 Рішення ректорату від 04.09.2023 №15 Рішення ректорату від 21.08.2023 №14 Рішення ректорату від 17.07.2023 №13 Рішення ректорату від 03.07.2023 №12 Рі...
Для проведення публічних захистів докторських дисертацій і присудження наукового ступеня доктора філософії у Державному податковому університеті організовано роботу таких разових спеціалізованих вчени...