18 травня 2023 року в онлайн-режимі відбулась IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Облік і оподаткування: контрольно-аналітичний аспект». Конференція  організована кафедрою аудиту, державного фінансового контролю та аналізу факультету податкової справи, обліку та аудиту спільно з Львівським торговельно-економічним університетом, Льотною академією Національного авіаційного університету, Національним університетом біоресурсів та природокористування, Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України, Центральноукраїнським національним технічним університетом.

Відповідно до галузевої тематики наукових доповідей була спланована робота 6 секцій:

 1. Проблеми організації та методики державного фінансового контролю.
 2. Розвиток податкового аудиту: проблеми та перспективи.
 3. Державний фінансовий аудит – як основна форма контролю у Державній аудиторській службі.
 4. Шляхи реформування внутрішнього та незалежного зовнішнього контролю.
 5. Проблеми організації та перспективи розвитку аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.
 6. Судово-економічна експертиза у фінансових розслідуваннях.

У конференції взяли участь близько 100 учасників, серед яких відомі експерти, науковці, викладачі, здобувачі вищої освіти з 15 закладів вищої освіти та наукових установ України:

 1. Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», м. Київ
 2. ДПУ.
 3. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 4. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
 5. Львівський національний університет ім. І. Франка
 6. Львівський торговельно-економічний університет
 7. Міжрегіональна академія управління персоналом
 8. Національна академія СБ України
 9. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
 10. Національний університет харчових технологій
 11. Полтавський державний аграрний університет
 12. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
 13. Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро
 14. Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
 15. Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Після урочистого відкриття конференції, учасники перейшли до пленарного засідання та безпосереднього обговорення проблем контрольно-аналітичної діяльності в обліку і оподаткуванні.

Загалом конференція відбулася на високому організаційному рівні. 

Сподіваємося, що плідна робота конференції залишить лише позитивні враження, дасть поштовх до подальших наукових досліджень та стане новим значним кроком у розвитку науки. Обмін думками представників різних наукових шкіл та гарячі дискусії, безсумнівно, зроблять свій помітний внесок у розвиток наукової думки, у вирішення нагальних проблем теорії, методології, організації та методик аналізу та контролю в обліку та оподаткуванні.