Задля ефективного засвоєння здобувачами знань, отриманих в аудиторії, їх слід підтверджувати практичними прикладами та вивчати професійну сферу діяльності «зсередини». Відповідно, колектив кафедри митної справи та товарознавства ННІ економічної безпеки та митної справи розвиває співпрацю з профільними галузевими організаціями та установами, щоб забезпечити максимально високий рівень підготовки фахівців.
17 квітня 2024 року здобувачі освіти за ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі» й «Менеджмент митної справи» разом з науково-педагогічним персоналом кафедри відвідали Спеціалізовану лабораторію з питань експертизи та досліджень Держмитслужби (СЛЕД). Основними завданнями СЛЕД є забезпечення реалізації державної податкової та митної політики, а також участь у боротьбі з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства; проведення досліджень та здійснення експертної діяльності у податковій та митній сферах; здійснення відповідно до законодавства попередньої оцінки майна, вилученого, конфіскованого за порушення митного та податкового законодавства.

Відповідно до покладених на неї завдань, СЛЕД проводить дослідження проб (зразків) товарів у рамках процедур податкового, митного контролю та оформлення з метою встановлення характеристик, визначальних для: ідентифікації (визначення складу, фізичних, фізико-хімічних характеристик тощо) товарів; класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД; перевірки задекларованої митної вартості товарів; встановлення країни походження товарів; встановлення належності товарів до таких, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори, сильнодіючі чи отруйні речовини; встановлення (перевірки) достовірності даних, зазначених у сертифікаті про походження товару з України.

Учасники екскурсії детально ознайомилися зі специфікою діяльності основних підрозділів СЛЕД: управління експертних досліджень харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин; управління товарознавчої, інженерно-технічної та криміналістичної експертизи; управління експертиз та досліджень хімічної та промислової продукції. Представники підрозділів поділилися з майбутніми фахівцями секретами професійної діяльності, відповіли на величезну кількість питань від студентів та викладачів, а також мотивували студентську молодь до вивчення профільних дисциплін через розкриття їх взаємозв’язків з колом майбутніх професійних обов’язків.

Колектив кафедри висловлює щиру вдячність за гостинний прийом і сподівається на подальший розвиток співпраці між Державним податковим університетом та Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень Держмитслужби.