В. о. ректора Державного податкового університету Дмитро Серебрянський та директор ТОВ «Видавничий дім «Гельветика» Олег Головко уклали договір про надання видавничих та інформаційних послуг.

Участь у підписанні договору також взяли проректорка з наукової роботи Олександра Смірнова та професорка кафедри публічних фінансів ДПУ Оксана Гордей.

Договір передбачає редакційно-видавничу підготовку наукових статей та їхню публікацію у науковому електронному періодичному виданні Державного податкового університету «Збірник наукових праць Державного податкового університету». 

Підписання договору відкриває нові перспективи щодо створення належних умов для підготовки наукових статей до друку та сприятиме підвищенню рівня наукових публікацій, що демонструватиме наукові досягнення молодих вчених та здобувачів вищої освіти нашого університету.