8 січня 2024 року в Державному податковому університеті відбулася Конференція трудового колективу. Засідання проходило в режимі онлайн, у ньому зареєструвалися 137 делегатів, тож наявність кворуму дозволила розпочати зібрання й обрати робочі органи: президію, редакційну і лічильну комісії та визначити регламент. Головувала на Конференції д. ю. н., професор, завідувачка кафедри цивільного права та процесу Ірина Чеховська.

У порядку денному розглядалася низка питань, ключовим з яких був звіт керівника про діяльність університету в 2023 році.

Доповідь в. о. ректора ДПУ Дмитра Серебрянського була присвячена роботі університету: основним досягненням у освітній діяльності, викликам й активним зусиллям колективу, що дозволили підтримувати й покращувати роботу університету на всіх напрямках.

Розпочинаючи свою доповідь, Дмитро Миколайович зазначив, що поряд із викликами, які характерні для всіх закладів вищої освіти в час воєнного стану, для нас вагомим випробовуванням на міцність стало відновлення університету. Не дивлячись на всі труднощі, команда університету впоралася з першим етапом у цій роботі. Впевненість у своїх силах, стійкість та високий інтелектуальний потенціал нашого колективу дозовляють розглядати майбутні перспективи з оптимізмом і вірою в позитивний результат. В. о. ректора також зауважив, що успішність університету залежить від його здатності адаптуватися до постійних змін і готовності швидко реагувати на них: «Ми маємо усвідомлювати: для того, щоб наш навчальний заклад був конкурентним, ми повинні бути динамічними, сучасними й інноваційними на ринку освіти, відповідно до потреб сучасного світу».

Також у своїй доповіді очільник ДПУ зупинився на кадровому потенціалі, зазначивши, що освітній процес в університеті забезпечують 355 працівників наукового-педагогічного персоналу. Серед них — 68 докторів і 187 кандидатів наук. Вагомо, що протягом року до навчального процесу залучалися заслужені юристи й економісти, працівники освіти, науки й техніки.

В. о. ректора також представив аналіз цьогорічної вступної кампанії, за підсумками якої ДПУ увійшов до десятки найпопулярніших закладів України за кількістю поданих заяв на відкриті конкурсові пропозиції з магістратури. Також ДПУ став лідером в Україні за кількістю рекомендацій на бюджет за окремими спеціальностями, зайнявши перше місце за спеціальністю «Облік і оподаткування», шосте — за «Право» та «Фінанси, банківської справи, страхування та фондовий ринок». За першим (бакалаврським) рівнем за всіма базами вступу (14 спеціальностей) у 2023 році було зараховано 1055 осіб. За другим (магістерським) рівнем (16 спеціальностей) — 1044 особи. Станом на 31 грудня 2023 року в університеті навчалося 5 006 здобувачів вищої освіти. Також окрему увагу в доповіді було зосереджено на дуальній формі здобуття освіти. Дмитро Миколайович зазначив, що це досить перспективний напрям і як свідчить практика міжнародних колег така форма навчання набирає все більше і більше популярності. У 2023 році до існуючих трьох програм за дуальною формою освіти в Державному податковому університеті додали ще одну — «Міжнародне оподаткування».

У виступі в. о. ректора також йшлося про основні підсумки роботи в міжнародній співпраці: «У 2023 році ми уклали з окремими навчальними закладами нові домовленості, які стали результативними. Також за цей період наші працівники активно користувалися можливостями підвищення кваліфікації на платформах міжнародного стажування. Зокрема 30 науково-педагогічних працівників пройшли 57 міжнародних стажувань з підвищення кваліфікації. Крім цього, користуючись всіма перевагами академічної мобільності, 14 студентів здійснили стажування в рамках програми Ерасмус+ модуль «Жан Моне». Чотири студенти проходили онлайн-практику в відкритому університеті Великобританії. Один студент пройшов стажування в Європейському інституті розвитку і інновацій. Також 5 студентів завершили короткострокове освітнє навчання у Вищій школі фінансів Федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія у м. Нордкiрхен (Федеративна Республіка Німеччина).

У доповіді також окреслено основні досягнення в науковій діяльності, результати досліджень та перспективи їхнього впровадження. На базі університету, в 2023 році, проведено 32-і науково-практичні конференції і 36 науково-практичних семінарів.

Окремо Дмитро Миколайович зупинився на темі облаштування укриттів та відбудови, прозвітувавши про пророблені роботи.

Підсумовуючи виступ, в. о. ректора зазначив, що це був рік наполегливості, відновлення й відбудови, але найголовніше наше досягнення це те, що ми повернули студентське життя в університет: "Нам вдалося поновити аудиторне навчання. Як ми і планували, студенти трьох курсів повернулися до університету, а з 1 вересня 2024 року запланували, щоб всі студенти навчалися в офлайні. Це буде великою перемогою для нас. Крім цього, ми будемо пропонувати студентам проживання в гуртожитках з комфортними умовами, наразі завдяки благодійній допомозі активно працюємо у цьому напрямі».

Завершуючи доповідь, Дмитро Серебрянський, висловив вдячність всій команді Державного податкового університету і зазначив: «Дякую кожному, хто зробив свій внесок у досягнення результатів, які були презентовані сьогодні!»
Звіт в.о. ректора, який висвітлив всю діяльність роботи колективу вишу, був схвалений і затверджений учасниками Конференції.

Далі перейшли до розгляду інших питань порядку денного Конференції трудового колективу, відповідно до якого було обрано нових представників до складу Вченої ради університету:

  • доцента кафедри кримінального права та процесу навчально-наукового інституту права Ігоря Грицюка;
  • завідувачку кафедри міжнародного права та права Європейського союзу навчально-наукового інституту права Олену Чернецьку;
  • завідувачку кафедри фінансових ринків і технологій факультету фінансів та цифрових технологій Олену Береславську;
  • завідувачку кафедри публічних фінансів факультету фінансів та цифрових технологій Надію Давиденко;
  • завідувачку кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем Михайла Філоненка;
  • Завідувачку музею Ольгу Підлісну;
  • Заступницю директора навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи з навчально-методичної роботи Тетяну Яцик;
  • Професора кафедри психології, педагогіки та суспільних дисциплін факультету соціально-гуманітарних технологій, спорту та реабілітації Леоніда Чупрія;
  • Представницю навчально-дослідного інституту фінансової політики Світлану Капітанець;
  • Аспіранта Миколу Неборачко.

Завершилося засідання затвердженням протокольної лічильної комісії.