Робочою групою кафедри фіскального адміністрування факультету податкової справи, обліку та аудиту ДПУ у співпраці з Проектним офісом реформ Міністерства фінансів України розроблено нову, унікальну освітньо-професійну програму «Міжнародне оподаткування» з елементами дуальної освіти.

Ця програма реалізується в Україні вперше та не має аналогів. Вона спрямована на глибоку практично-орієнтовану підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідно до вимог Стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», затвердженого наказом МОН від 10.07.2019 № 958.

Особливість цієї програми полягає у тому, що вона побудована на основі вивчення результатів передових досліджень у сфері міжнародного оподаткування та податкової політики і забезпечує поглиблене вивчення дисциплін. 

У межах програми надається міцний фундамент знань здобувачам, як базових правил міжнародного оподаткування, так і особливостей податкової політики України в нових умовах, а також здійснюється підготовка здобувачів, надалі — висококваліфікованих спеціалістів в галузі управління та адміністрування.

Гарант освітньої програми д.ю.н., професор кафедри фіскального адміністрування Сергій Лекарь.

До складу робочої групи стейкхолдерів для рецензій-відгуків на освітньо-професійну програму «Міжнародне оподаткування» були залучені:

  • Риженкова К. В. — директор Департаменту трансфертного ціноутворення Державної податкової служби України;
  • Невмержицька А. В. — директорка, керівниця практики Міжнародного податкового планування та практики Консультування з питань оподаткування банків і небанківський фінансових установ, «PwC Україна».

Кінцевий термін подачі документів на програму — 21 серпня 18:00.

Більш предметно про робочу групу, зміст програми, про знання та навички, які отримує випускник, можна дізнатися в описі.