STU
Обсяги державного замовлення у 2024 році будуть розміщені після їх затвердження Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення у 2023 році Державного податкового університету План...
Державний податковий університет є засновником наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів. Друковані фахові видання Наукові видання катег...