За підтримки Програми Еразмус+ в період з 6 жовтня по 1 грудня 2023 здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Митна безпека» група ПБМБ-20-1, до яких долучилися окремі здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Правове забезпечення митної безпеки» група ПММБ-23-1 успішно опановували курс Митного права ЄС обсягом 40 годин (1,3 кредити ЄКТС).

Допомогу у розробці Модуля було надано німецькими партнерами проєкту BWZ Münster, зокрема директором митного факультету пані Аннетою Вьонер і доктором, професором Лотаром Геллертом. Під час викладання модуля використовувалися матеріали наших партнерів, а також кейс-метод або метод ситуаційних прав, що успішно застосовується на митному факультеті BWZ Münster.

1 грудня здобувачами групи ПБМБ-20-1 успішно складені підсумкові тести з курсу. За успішне опанування освітнього модуля «Митне право ЄС» в межах програми Еразмус+ напряму Жан Моне обсягом 40 академічних годин (1,3 кредити ЄКТС) 13 студентів групи отримали сертифікати!

Дякуємо здобувачам за активну участь в опанування моду, зворотній звʼязок та віру в те, що Україна і нова українська митниця на тлі взаємодії та допомозі партнерів, стане сучасним держаним органом із європейською інфраструктурою, швидким і зручним сервісом для обслуговування міжнародної торгівлі та бізнесу.

*This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

*Цей проєкт фінансується Європейською Комісією в рамках програми Erasmus+. Ця публікація [повідомлення] відображає лише погляди авторів, і Комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в ній.