Протягом останнього тижня листопада 2023 року відбулися заняття змістовної частини 3 Модуля «Митне право ЄС» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Митна безпека», група ПБМБ-20-1, а також для  здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Правове забезпечення митної безпеки», група ПММБ-23-1.

В ході лекції на тему «Митний тариф» (лекція 6) здобувачі ознайомилися із змістом Розділу ІІ Митного кодексу ЄС, поняттям мита, видами мита і митних зборів в ЄС, ставками мита в ЄС; розглянули структуру митного тарифу ЄС, тарифної класифікації товарів та митної вартості товарів; ознайомилися з Комбінованою номенклатурою – основою Спільного митного тарифу ЄС, що встановлена Регламентом ЄС 2658/87, а також номенклатурою TARIC (Tarif integre des Communautes europeennes).

На семінарських/практичних заняттях викладачем було застосовано кейс метод з метою закріплення здобувачами знань, отриманих під час лекцій. Здобувачі здійснили порівняння Комбінованої номенклатури ЄС і Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, а також вирішували практичні вправи з митного тарифного права.

1 грудня 2023 року було завершено викладання останньої (третьої) змістовної частини модуля «Митне право ЄС» і проведено підсумковий контроль знань. Студенти групи ПБМБ-20-1 у повному складі (13 чоловік) долучилися до виконання підсумкових тестових завдань до частин 1 і 2 модуля «Митне право ЄС» і успішно їх склали.

Вітаємо здобувачів з успішним складанням підсумкових тестових завдань з Модуля «Митне право ЄС». Всі учасники отримають сертифікати.

Деталі на сторінці кафедри АППМБ у вкладці «Міжнародні гранти» / Програма Еразмус+: Жан Моне Модуль «Митне право ЄС».

Матеріали Модуля розмішені на платформі дистанційного навчання Moodle.

The information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them