6 жовтня 2023 року відбувся старт частини 1 Модуля «Митне право ЄС» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Митна безпека», група ПБМБ-20-1. До даного курсу також були запрошені здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Правове забезпечення митної безпеки», група ПММБ-23-1. Протягом жовтня  і першої частини листопада 2023 року керівником проєкту к.ю.н., доцентом Петровою Іриною викладалися лекційні і семінарські заняття за темами: 

  • Введення в митне право Європейського Союзу (вступна лекція).
  • Загальні положення митного права ЄС (тема 1).
  • Ввезення товарів на митну територію Союзу (тема 2).
  • Митні режими і митні процедури в Європейському Союзі (тема 3).
  • Спеціальні митні процедури в Європейському Союзі (тема 4).

Під час вступної лекції здобувачі ознайомилися із історією становлення митного права ЄС; поняттям, змістом, сутністю митного права ЄС; системою та субʼєктами митного права ЄС; джерелами митного права ЄС.

На лекції 1 здобувачі ознайомилися із загальними положеннями  митного права ЄС; зʼясували сферу застосування митного законодавства ЄС; завдання митних органів; проаналізували види дозволів митних органів ЄС; розглянули строки і санкції у митному праві ЄС; зʼясували правовий статус декларанти та особи, уповноваженої на декларування.

Під час лекції  2 здобувачі ознайомилися із заборонами та обмеженнями щодо ввезення товарів на територію ЄС; процедурою подання загальної декларації прибуття; порядком надходження товарів (прибуття товарів на митну територію Союзу, предʼявлення, розвантаження та огляд товарів, тимчасове зберігання товарів).

В ході лекції 3 здобувачі визначили поняття митної процедури, митного статусу товарів та поміщення під митну процедуру; проаналізували процедуру поміщення у митні режими та види митних декларацій; охарактеризували випуск товарів для вільного обігу та випадки звільнення від ввізного мита; вивіз товарів за межі митної території Союзу, а також повернення та звільнення від сплати митних платежів.

Під час лекції 4 здобувачі ознайомилися зі спеціальними митними процедурами та умовами поміщення товарів в ці процедури, зокрема: транзит (зовнішній і внутрішній; транзит Союзу); зберігання (митний склад; вільні зони); спеціальне використання (тимчасовий ввіз і кінцеве використання); перероблення (перероблення на митній території, перероблення за межами митної території).

На семінарських/практичних заняттях викладачем було застосовано кейс-метод або метод ситуаційних прав, що успішно застосовується на митному факультеті BWZ Münster, а також залучено здобувачів до вирішення практичних завдань до теми 3 і 4.

Дякуємо здобувачам за активну участь у вирішенні практичних завдань, зворотній звʼязок та віру в те, що, попри те, що Україна перебуває в стані війни і зазнає руйнувань і величезних втрат, нова українська митниця на тлі взаємодії та допомозі партнерів, стане сучасним держаним органом із європейською інфраструктурою, швидким і зручним сервісом для обслуговування міжнародної торгівлі та бізнесу, та з новою кадровою політикою.

Деталі на сторінці кафедри АППМБ у вкладці «Міжнародні гранти» / Програма Еразмус+: Жан Моне Модуль «Митне право ЄС» 

Матеріали Модуля розмішені на платформі дистанційного навчання Moodle.

The information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them