13 жовтня 2023 року Державний податковий університет доєднався до світової ініціативи проведення #ErasmusDays2023.

Такі заходи є чудовою нагодою для  популяризації європейської мобільності та успіхів програми Erasmus+. Тож в цей день команда презентувала тренінговий-курс «Політика сталого розвитку ЄС: досвід для українських міст та регіонів в умовах децентралізації» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня факультету податкової справи, обліку та аудиту.

Захід було проведено онлайн з використанням платформи zoom.

Сталий розвиток міст та регіонів ЄС є однією з ключових стратегій Європейського Союзу на шляху до сталого розвитку. Сталість розвитку передбачає баланс між економічним, соціальним та екологічним розвитком, що забезпечується раціональним використанням ресурсів та збереженням природного середовища.

Європейський досвід свідчать, що місцеві проблеми можуть ефективно вирішуватися виключно на місцевому рівні.

Молодь має знати про всі можливості, які пропонує нам Європейський Союз. Знати про можливості і вміти їх використовувати у майбутньому, при відбудові наших міст та регіонів.

Модератор заходу: д.е.н., професор Мартиненко Валентина Віталіївна.

Презентували курс: к.е.н., доцент Джадалла Олена Іванівна; к.е.н., доцент Корж Марина Анатоліївна,  к.е.н., доцент Скорик Марина Олегівна.

До зустрічі доєдналися 30 здобувачів вищої освіти. В кінці заходу відбулася жвава дискусія між здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними працівниками та гостями заходу.

Детальніше про проєкт.

*This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

*Цей проєкт фінансується Європейською Комісією в рамках програми Erasmus+. Ця публікація [повідомлення] відображає лише погляди авторів, і Комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в ній.