Науковці НДІ фінансової політики взяли участь у міжнародному науково-педагогічному стажуванні «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», яке здійснювалося без відриву від виробництва протягом 13.02.–26.03.2023 року на базі Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації економічного простору (м. Рига, Латвійська Республіка).

Обсяг стажування становив 6 кредитів (180 годин) і розподілявся наступним чином:

  • віртуальна екскурсія через офіційний інформаційний портал Міністерства – 20 годин;
  • вивчення нормативної бази, що регулює підготовку кадрів в системі вищої освіти Латвії – 20 годин;
  • ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління, дистанційною системою роботи – 60 годин;
  • підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (профілем роботи здобувача) – 40 годин;
  • індивідуальна робота – 40 годин.

За результатами проходження міжнародного стажування кожен учасник отримав сертифікат про його проходження (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та збірник тез науково-методичних доповідей.