Вийшла у світ колективна монографія «Модель розвитку резистентного соціального капіталу Державної митної служби України в умовах інституційної трансформації». Співавторами наукової праці стали Ольга Нагорічна, Світлана Капітанець та Тетяна Руда.

У монографії досліджено питання формування та розвитку резистентного соціального капіталу Державної митної служби України. Розкрито сутність соціального капіталу як важливого ресурсу розвитку держави. Представлено теоретичні аспекти формування соціального капіталу в Україні. Виокремлено та вивчено детермінанти формування резистентного соціального капіталу Державної митної служби України, проаналізовано його сучасний стан. Обґрунтовано необхідність розроблення моделі розвитку резистентного соціального капіталу Державної митної служби України в умовах інституційної трансформації.

Видання розраховано на широке коло читачів, насамперед науковців, викладачів, студентів, працівників митних органів.