З 30 березня по 31 травня 2023 року старший науковий співробітник відділу розвитку митної справи НДІ фінансової політики Попель Сергій Анатолійович дистанційно пройшов міжнародне науково-педагогічне стажування «Управління науковими та освітніми проєктами: міжнародний досвід». За результатами цього стажування отримано сертифікат.

Співорганізаторами міжнародного науково-педагогічного стажування виступили Авіаційний університет Грузії – Georgian Aiation University, Венеціанський університет Ка Фоскарі – Ca’ Foscari University of Venice, Міжнародна фундація науковців та освітян – International Educators And Scholars Foundation.

Навчальний курс становив 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і включав 9 тем, а саме: Управління освітніми проектами у закладах вищої освіти, Вступ до управління проектами для науковців; Поняття гранту: визначення, типологія та напрями реалізації; Фандрайзинг як механізм міжнародної підтримки наукових проектів в Україні; Вступ до управління проектами – Стейкхолдери та оцінка ризиків; Сучасні світові стандарти діагностики рівня професійної компетентності здобувачів вищої освіти; Роль керівника проекту в дослідженні; Актуальні питання грантової діяльності закладів вищої освіти; Особливості подання грантових заявок проектів.

Здобуті під час стажування знання є ще одним інтелектуальним надбанням, а отже стануть у нагоді у процесі здійснення наукової діяльності.