Шановні молоді науковці!

Наукова бібліотека Державного податкового університету пропонує до вашого перегляду презентацію на тему «Організація та методологія наукових досліджень».

Сучасний етап розвитку суспільства висуває нові вимоги до творчого потенціалу фахівців, що передбачає володіння новими науковими методами. Перед фахівцями різних напрямів підготовки все частіше постають завдання, які вимагають, окрім фахової кваліфікації, знання методів опрацювання результатів спостережень, планування експериментів, математичних методів моделювання та оптимізації процесів дослідження. Сучасний фахівець повинен мати не тільки професійну підготовку, а й певний обсяг знань у галузі наукових досліджень уміння збирати і опрацьовувати інформацію, розробляти програми наукових досліджень, аналізувати одержані результати та оформляти їх у вигляді наукового звіту. Умовою ефективної та успішної наукової діяльності є готовність особистості до науково-дослідної роботи, її пошукова активність, продуктивна дослідницька поведінка, стійке прагнення до творчого наукового пошуку

Мета пропонованого рекомендаційного списку літератури полягає у висвітленні методико організаційних засад науково-дослідної діяльності, що сприятиме орієнтації в складному процесі наукового дослідження.

Дякуємо за увагу!