29 березня 2024 року відбулося засідання Круглого столу «ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ».

Модератором заходу була завідувач кафедри обліку та консалтингу, к.е.н., доцент, Колісник Олена Пилипівна.

З вітальним словом до учасників заходу звернувся декан факультету податкової справи, обліку та аудиту ДПУ, д.е.н., професор - Краєвський Володимир Миколайович.

З доповідями виступили запрошені гості заходу, викладачі кафедри обліку та консалтингу, здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та третього (освітньо-наукового) рівні.

Так, про цілі сталого розвитку в Європейському просторі доповіла Легка Валентина Григорівна, виконавчий директор Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, а також з доповіддю про специфіку обліку і контролю майна підприємств в умовах війни виступив директор Інституту обліку і фінансів НААН, провідний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування ННЦ «Інститут аграрної економіки», д.е.н., професор, САРА, Василішин Станіслав Ігорович.

Професор кафедри обліку та консалтингу ФПСОА ДПУ, д.е.н., с.н.с. Метелиця Володимир Михайлович розкрив особливості формування звітності сталого розвитку, а здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ДПУ, заступник директора з обліку і звітності – головний бухгалтер, ТОВ «Самсунг РнД Інститут Україна» Благодушко Андрій Володимирович у своїй доповіді висвітлив особливості організації обліку контрольованих операцій для здійснення ефективного управління ризиками суб’єктів господарювання. Романюк Анастасія Павлівна (консультант з МСФЗ, керівник департаменту Таксономії ТОВ МІК «СТАРТ», практикуючий бухгалтер-консультант з питань Таксономії іXBRL) та Корник Марія Іванівна (керівник сектору маркетингу ТОВ МІК «СТАРТ») виступили із доповіддю на тему: «Таксономія UA іXBRL як інструмент удосконалення фінансової звітності».

Крім того, доцент кафедри обліку та консалтингу ФПСОА ДПУ, к.е.н., доцент Занько Борис Михайлович розкрив облікові аспекти та документальне оформлення уцінки товарів на підприємствах торгівлі, а здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ДПУ Судак Валерія Олександрівна розглянула специфіку амортизації основних засобів в умовах воєнного стану.