17.05.2024 р. кафедрою обліку та консалтингу був проведений науковий семінар на тему: «Професійне судження як інструмент забезпечення ефективного управління суб’єктами господарювання».

З доповідями виступили: к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та консалтингу Занько Борис Михайлович та здобувач освіти третього освітньо-наукового рівня підготовки (PhD-доктор філософії) за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Слюсар Вадим Юрійович.