З 13 по 21 березня 2024 року кафедрою облікових технологій та бізнес-аналітики, факультету податкової справи, обліку та аудиту, Державного податкового університету організовано проведення серії он-лайн занять із вивчення програмного продукту M.E.D від нашого стейкхолдера. Зустріч провів Кім Артем спеціаліст навчального центру Linkos Group.

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня третього та четвертого курсів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика» мали можливість опанувати сучасні, прикладні знання, а саме навчилися створювати юридичну особу, налаштовувати програму M.E.D, формувати первинні документи бухгалтерського обліку та обмінюватися ними з контрагентами тощо.

Вебінари організовані в межах вивчення дисциплін «Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні» та «Системи електронної звітності».

Дякуємо нашим стейкхолдерам за практичні зустрічі, за формування прикладних знань у наших здобувачів і збільшення їх конкуренції на ринку праці.