18.04.2024 р. об 11.30 в В251 ауд. к.е.н., доцент, доцент кафедри облікових технологій та бізнес-аналітики факультету податкової справи, обліку та аудиту проведе відкрите заняття з дисципліни «Система національних рахунків» для групи ОББ-23-1с та всіх бажаючих на тему: «Баланси».