19.02.2024 р. кафедрою облікових технологій та бізнес-аналітики була проведена олімпіада з навчальної дисципліни «Статистика». Олімпіада     проводилась дистанційно із використанням платформи Moodle ДПУ. Реєстрація учасників олімпіади здійснювалось з використанням Google Форм.

Основною метою проведення олімпіади було підтвердження та закріплення отриманих знань здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з курсу «Статистика», формування навичок та вмінь оброблювати та аналізувати статистичну інформацію, стимулювання і заохочення їх до дослідницької роботи, комплексна оцінка рівня професійної компетенції при підготовці бакалаврів фінансово-економічного профілю.

Для гарантування об’єктивності оцінювання роботи учасників шифрувались.

Завдання кожного учасника олімпіади включало три розділи.

І Розділ передбачав розв’язання 10-ти тестових завдань у системі Moodle ДПУ. Бали результатів тестування були обраховані системою автоматично.

ІІ Розділ передбачав розв’язання 3-х завдань практичного характеру:

  • використовуючи прикладні програми статистичного аналізу описати залежність між економічними показниками;
  • за наведеними даними визначити відсутні показники та проаналізувати динаміку показників;
  • завдання на використання вибіркового методу в статистиці.

ІІІ Розділ містив філворд на знання основних термінів  статистики.

Всі завдання олімпіади в більшій чи меншій мірі учасниками були виконані, що свідчить про доступність завдань для виконання.

Бали розподілялись наступним чином:

І-й розділ – 20 балів (виставлялись автоматично системою Moodle).

 ІІ – й розділ – 60 балів (20 балів за кожне завдання).

ІІІ розділ оцінювався в 20 балів (по 2 бали за кожне правильно визначене  слово філворду). В олімпіаді прийняли участь 20 здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. З них: 3 здобувачі факультету фінансів та цифрових технологій, 11 здобувачів факультету податкової справи, обліку та аудиту, 6 здобувачів навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи.

Результати виконання завдань студентами:

№ з/п Місце Прізвище, ім'я, по-батькові Бали Факультет, ННІ Назва академічної групи
1 І Охай Владислава Володимирівна 96 Фінансів та цифрових технологій ФБ-22-2
2 ІІ Коржовник Юлія Вячеславівна 90 Факультет податкової справи, обліку та аудиту ПТБ-22-1
3 ІІІ Горбунова Анастасія 88 Фінансів та цифрових технологій ФБ-22-1
4 ІІІ Коваль Софія Олексіївна 88 Факультет податкової справи, обліку та аудиту ОБП-22-1
5 ІІІ Гуренко Софія Вікторівна 88 Факультет податкової справи, обліку та аудиту ОБП-22-1
6 ІІІ Скорик Вікторія Іванівна 88 Факультет податкової справи, обліку та аудиту ОББ-23-1С
7   Євгейчук Віталія Віталіївна 83 Факультет податкової справи, обліку та аудиту ОБ-22-2
8   Суховій Єгор Олександрович 78 Факультет податкової справи, обліку і аудиту ОБП 22-1
9   Тафій Микола Миколайович 75 Факультет податкової справи, обліку та аудиту ОБП-22-1
10   Урніш Вікторія Русланівна 72 Факультет податкової справи, обліку та аудиту ОБП-22-1
11   Бабич Вікторія Дмитрівна 71 Фінансів та цифрових технологій ФБ-22-1
12   Чорна Ілона Олегівна 67 ННІ економічної безпеки та митної справи ММБ-32-1
13   Рибитва Ілона Євгенівна 66 Факультет податкової справи, обліку і аудиту ОБ-22-2
14   Заяць Андрій Олександрович 66 Факультет податкової справи, обліку та аудиту ЕПБ-22-1
15   Татаренко Анастасія Русланівна 64 ННІ економічної безпеки та митної справи ТЕБ-22-1
16   Тарасенко Катерина Сергіївна 56 ННІ економічної безпеки та митної справи ММБ-22-1
17   Распопова Єлизавета Володимирівна 44 Факультет податкової справи, обліку та аудиту ОБ-22-2
18   Клочкова Анна Володимирівна 40 ННІ економічної безпеки та митної справи ММБ-22-1
19   Нєізвєстна Анастасія Ігорівна 14 ННІ економічної безпеки та митної справи ТЕБ-22-1
20   Бережна Олеся Григорівна 12 ННІ економічної безпеки та митної справи ТЕБ-22-1

Голова організаційного комітету

Т.М. Паянок