Відбулося чергове засідання наукового гуртка кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування "Економіст & підприємець".

На даному засіданні члени наукового гуртка презентували результати проведеного наукового дослідження за наступною тематикою: планування та організація рекламної діяльності підприємств різних сфер економічної діяльності; фінансове планування на підприємстві в умовах невизначеності; планування та організація матеріально-технічного забезпечення та збуту продукції підприємства та інші.

Серед НПП кафедри на засіданні були присутні: зав. кафедрою економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, д.е.н, професор Людмила Слюсарева; д.е.н, професор Володимир Бодров; д.е.н., доцент Ольга Піжук та к.е.н. Ірина Минчинська.

Дякуємо здобувачам освітньої програми "Економіка підприємства" (спеціальності 051 Економіка) за проведені наукові дослідження та презентацію їх результатів!

Бажаємо успіху у подальших наукових дослідженнях!