10 травня 2024 р. о 13:10, для здобувачів спеціальностей 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво та торгівля» в рамках вивчення дисциплін «Стратегія підприємства», «Стратегічний розвиток бізнесу» та «Маркетинг» відбудеться гостьова лекція, директора Департаменту цифрового бізнесу, члена Правління АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» Солодкого Володимира на тему: «Сегментація клієнтів».

До лекційного заняття можна приєднатися за посиланням.

З моменту заснування Банк постійно і динамічно розвивається. Регіональна мережа Банку складається з 30 відділень. АТ «КБ «ГЛОБУС» встановлено кореспондентські відносини з 10 банками, в тому числі з банками-нерезидентами (зокрема: АО "Народный Банк Казахстана", Алмати, Казахстан, STONEX FINANCIAL LTD, Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

Знання отримані під час лекції сприятимуть формуванню у здобувачів спеціальних компетентностей та програмних результатів навчання за освітніми програмами «Економіка підприємства» та «Економіка та організація підприємницької діяльності», а саме:

  • розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів  економічної науки;
  • демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному  спілкуванні;
  • використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва та торгівлі;
  • вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;
  • демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати;
  • знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких та торговельних структур з урахуванням ризиків.