25.05.2023 об 13:00 відбудеться зустріч зі стейкхолдерами, експертами та студентами для обговорення освітньо-професійної програми «Фіскальне адміністрування» (дуальна освіта) здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». На зустрічі будуть обговорені окремі питання підготовки магістрів за дуальною формою освіти, компонентної наповненості освітньо-професійної програми і інші організаційні питання.

Запрошені експерти:

  • Козаченко Юліана Павлівна - в.о. начальника Головного управління ДПС у Київській області;
  • Яременко Ірина Сергіївна - начальник відділу організації навчання персоналу управління персоналу Головного управління ДПС у м. Києві;
  • Пасічний Микола Дмитрович - експерт НАЗЯВО, гарант освітньо-наукової програми «Міжнародні фінанси» КНТЕУ

Від ДПУ на обговоренні будуть присутні:

  • Шемелинець Іван Іванович - проректор з навчально-методичної роботи ДПУ, к.ю.н., доцент;
  • Владимир Краевский - декан факультету податкової справи, обліку та аудиту, д.е.н., професор;
  • Kostya Shvabii - гарант програми, д.е.н., професор кафедри фіскального адміністрування;
  • Ольга Іванишина – в.о. завідувача кафедри фіскального адміністрування, к.е.н., доцент;
  • Ігор Ткаченко, Ярослав Німак, Ангеліна Колокольна - представники студентської молоді.

Стейкхолдери та всі бажаючі зможуть приєднатися та задати питання, надати пропозиції та рекомендації.

Запрошуємо всіх бажаючих доєднатися до обговорення та продовжуємо роботу по удосконаленню змістовного наповнення ОПП для забезпечення найактуальніших компетентностей магістрів ОПП «Фіскальне адміністрування» (дуальна освіта) здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 « Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

Посилання: конференція zoom.

Ідентификатор конференції: 874 8706 8105

Код доступа: 739015