22.03.24 року викладачами кафедри адмінстрування податків професором Володимиром Андрущенком та доцентом Тетяною Тучак були проведені заключні заняття факультативу «Оподаткування та спільна податкова політика ЄС» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньо-професійних програм: «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю», «Державний аудит; судово-економічна експертиза у фінансових розслідуваннях», «Управлінський облік та бізнес-аналітика», «Податкове консультування», «Фіскальне адміністрування». Факультатив відбувався у рамках виконання Модуля Жана Моне «Формування стійкого інтересу до податкової культури ЄС шляхом запровадження освітніх, наукових та комунікативних просвітницьких заходів, орієнтованих на українське суспільство» (Грантова Угода № 101125984 – TIEU). Здобувачі вищої освіти продемонстрували інтерес до запропонованої тематики факультативу, жваво приймали участь в обговоренні, дискутували. Заключним етапом вивчення курсу «Оподаткування та спільна податкова політика ЄС» стане підсумкове тестування та вручення сертифікатів найбільш успішним та активним збовувачам. Сподіваємось, що слухачі будуть поширювати цей досвід і стануть активним агентами змін в оподаткуванні відповідно до європейського взірця.