7-8 лютого 2023 року відбувся захист кваліфікаційних робіт 15 здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Фіскальне адміністрування» дуальної форми навчання.

Це вже третій випуск подібної форми навчання, що поєднує в собі опанування теоретичних знань та набуття практичних навичок, працюючи в органах ДПС України.

Голова екзаменаційної комісії, директор Інформаційно-довідкового департаменту ДПС України Іван Романов звернувся до здобувачів та висловив свої побажання щодо продовження професійної діяльності в обраному напрямку та впровадження наукових розробок у практичну площину.

Члени екзаменаційної комісії відмітили високий рівень підготовки здобувачів, що відображено в аналітичній частині їх кваліфікаційних робіт, а також теоретико-практичних знань.

Гарант освітньо-професійної програми «Фіскальне адміністрування» д.е.н., професор Костянтин Швабій зауважив, що кожна робота заслуговує на увагу для подальшого втілення у роботу та побажав здобувачам подальших успіхів в обраній спеціальності.