Згідно плану наукової роботи кафедри фіскального адміністрування факультету податкової справи, обліку та аудиту 25 жовтня 2023 року проведено щорічну студентську наукову конференцію «ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА: ДОСЯГНЕННЯ, ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ». Конференція розпочалась з привітання та вступного слова декана факультету податкової справи, обліку та аудиту, д.е.н., професора Володимира Краєвського, завідувачки кафедри фіскального адміністрування, к.е.н., доцента Ольги Іванишиної та заступника завідувача кафедри фіскального адміністрування з наукової роботи Тетяни Тучак. Організатори конференції наголосили на важливості пошуку перспектив розвитку фіскальної політики України в умовах воєнного стану. Саме участь у наукових заходах Державного податкового університету, в тому числі наукових конференціях сприяє стимулюванню творчого потенціалу молоді, апробації наукових досліджень, посиленню комунікації між здобувачами вищої освіти.

Метою проведення заходу є підвищення ефективності науково-дослідної роботи творчої молоді, обговорення результатів наукових досліджень та обмін досвідом між здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів.

Під керівництвом професорсько-викладацького колективу кафедри фіскального адміністрування, студентами було подано більше 40 тез доповідей. Студенти пропонували власне бачення вирішення актуальних проблем фіскальної політики та оподаткування в умовах воєнного стану. Цікаві думки, жваві дискусії та отримання нового досвіду виступів і диспутів – все це дає можливість констатувати, що конференція пройшла на високому науковому рівні. Через велику активність молодих науковців, організаторам прийшлось робити важкий вибір переможців. В результаті обговорення цікавих доповідей та презентацій, здобувачі отримали грамоти і сертифікати конференції. Найбільш активно проявили себе та зайняли призові місця такі учасники конференції:

І місце - Блюс Ірина Ігорівна, студентка 1 курсу, групи ОПСБ-23-1, з доповіддю «Фіскальна політика в умовах війни» під науковим керівництвом к.е.н., доцента Скоромцової Т.О.

ІІ місце - Бондаренко Анна Віталіївна, студентка 1 курсу, групи ФБ 23-1, з доповіддю «Зарубіжний досвід оподаткування канабісу» під науковим керівництвом д.ю.н, професора Лекаря С. І.

ІІІ місце - Швайко Іван Євгенійович, студент 3 курсу, групи ПБ-21-4, з доповіддю «Становлення та розвиток державної податкової служби України як основного органу управління оподаткуванням» під науковим керівництвом к.е.н., доцента Прокопенко І.А.

Отже, кафедра фіскального адміністрування факультету податкової справи, обліку та аудиту працює з майбутнім української держави – нашою перспективною молоддю, наставляючи і спрямовуючи її до наукових пошуків та саморозвитку під час війни!