Вітаємо студентів 4-го курсу груп ОПБ-20-1, ОПБ-22-5с, ОПБЗ-22-2с з успішним складанням державних кваліфікаційних іспитів, що відбулися 07, 10 та 11 червня 2024 року!

Кафедра адміністрування податків провела випускні кваліфікаційні екзамени зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування для студентів денної та заочної форми навчання, які у цьому році закінчили навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Дякуємо Голові державної екзаменаційної комісії Куц Мар'яні Олегівні, к.ю.н., директору департаменту методології ДПС України, за співпрацю, суттєві і слушні пропозиції і поради.

Всі здобувачі продемонстрували високий рівень теоретичних знань та навичок щодо вирішення завдань практичного характеру, вміння нестандартно підходити до вирішення проблемних ситуацій. Наші бакалаври поповнюють ряди професіоналів з обліку та оподаткування, а кафедра адміністрування податків запрошує і чекає їх на навчання в магістратурі, адже має що запропонувати майбутнім магістрам. У нас є дві дуальні програми 071 «Міжнародне оподаткування» та 072 «Фіскальне адміністрування», а також 071 «Податкове консультування»!

Бажаємо успіхів і щастя новоспеченим бакалаврам і чекаємо всіх на освітній рівень «магістр».