31 травня 2024 року в онлайн-форматі відбулася зустріч робочої групи освітньої програми підготовки «Податкове консультування» здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 071 Облік і оподаткування.

На зустрічі були присутні:

  • Завідувач кафедри адміністрування податків, к.е.н., доцент Ольга Іванишина;
  • Гарант ОПП «Податкове консультування» другого (магістерського) рівня вищої освіти, д.е.н., професор кафедри адміністрування податків Ярослав Ізмайлов;
  • Професорсько-викладацький склад кафедри адміністрування податків;
  • Начальник управління методології та роз’яснення податкового законодавства ВГО «Асоціація платників податків України» Леся Кашур;
  • Старший консультант з оподаткування міжнародної консалтинговий компанії Deloitte Ілона Фіяло;
  • Головний бухгалтер – завідувач відділу фінансової роботи профспілки залізничників і транспортних будівельників України АТ «Укрзалізниця» Олена Юрченко;
  • Здобувачі вищої освіти групи ОМП-23-1 та ОМПз-23-1.

Завідувач кафедри адміністрування податків, к.е.н., доцент Ольга Іванишина розпочала обговорення, ознайомила присутніх із новаціями в формуванні та модернізації освітніх програм в ДПУ.

У процесі обговорення освітньої програми Леся Кашур наголосила, що завдяки збалансовано підібраним обов’язковим і вибірковим освітнім компонентам здобувачі ОПП «Податкове консультування» мають змогу отримати належну теоретичну та спеціальну практичну підготовку. Щоб підсилити програму актуальним на сьогоднішній день є впровадження в освітній процес програми «Податковий блок». Це б дозволило студентам одразу під час навчання отримувати компетенції, що дозволять виконувати аналітичну і контрольну роботу в органах ДПС України. Підтримав актуальність і важливість впровадження в учбовий процес ДПУ комп’ютеризованої інформаційної системи «Податковий блок» д.е.н., професор кафедри адміністрування податків Костянтин Швабій.

На думку стейкхолдера Олена Юрченко, визначені у програмі компетентності відповідають сучасним запитам фахової підготовки на ринку праці. Але в той же час стейкхолдером рекомендовано більше уваги приділити мовним компетенціям студентів, адже Україна інтегрується в Європейський Союз і випускники програми повинні бути конкурентоспроможними не тільки на внутрішньому, але і міжнародному ринку праці.

Здобувач вищої освіти, гр. ОМП-23-1 Павло Морозовзазначив, що якість змістудисциплін програми повною мірою забезпечує формування у здобувачів вищої освіти загальних, спеціальних та професійних компетентностей, а також програмних результатів навчання, визначених ОПП. При цьому важливим та своєчасним є впровадження дисципліни як обовязкової компоненти «Податкова медіація».

Отже, зустріч робочої групи освітньої програми підготовки «Податкове консультування» здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 071 Облік і оподаткування пройшла на високому рівні, всі рекомендації стейкхолдерів та студентів будуть враховані.