27.10.2023 відбувся науковий семінар кафедри фіскального адміністрування на тему «Цифровізація обліку та оподаткування», доповідач д.е.н., професор кафедри фіскального адміністрування Ізмайлов Ярослав Олексійович. У своїй доповіді  професор кафедри Ярослав Ізмайлов зазначив, що зміни зовнішнього середовища, трансформація економічної та інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств, умови обмеженості ресурсів, війна, нестача фінансування та періодичні економічні кризи спонукають  економічну науку в цілому та її обліковий і податковий напрямки зокрема, перебувати в стані постійного розвитку та вдосконалення методологічно-організаційних засад.
Спектр сучасних вимог до якісних характеристик інформації, яка формується в системі бухгалтерського обліку та оподаткування підприємств, обґрунтовує потребу перегляду наукового статусу бухгалтерського обліку та оподаткування, їх змісту, предмету та об’єктів дослідження, методів та комунікативних засобів через призму цифровізації. Якісна цифрова обліково-аналітична та податкова інформація дозволяє діагностувати та контролювати тенденції поліпшення кількісних і якісних параметрів господарської діяльності підприємств для прийняття ефективних управлінських рішень, реалізація яких забезпечить інвестиційно-інноваційний розвиток економіки не тільки суб’єкта господарювання, а й всієї країни.