26.02.24 року відбулась чергова зустріч факультативу «Оподаткування та спільна податкова політика ЄС» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, котрий відбувається в рамках виконання Модуля Жана Моне «Формування стійкого інтересу до податкової культури ЄС шляхом запровадження освітніх, наукових та комунікативних просвітницьких заходів, орієнтованих на українське суспільство» (Грантова Угода № 101125984 – TIEU). Викладач кафедри адміністрування податків професор Андрущенко Володимир провів лекційне заняття на тему: «ЄС як фіскально-солідарний союз держав». У ході лекційного заняття було акцентовано увагу на еволюції євроінтеграційного процесу; податковому суверенітету держав-членів ЄС; митному союзі, його властивостях та цілях; податковому союзі, його властивостях та цілях; спільному (союзному) бюджету ЄС, його властивостях та джерелах. 

 

#Еразмус #Жан #Моне #Модуль #Оподаткування #податкова #культура #ЄС #ERASMUS #Modul_Taxation_and_Tax_Culture_of_the_EU_Countries #Experience_for_Ukraine #Кафедра_адміністрування_податків #Оподаткування_та_податкова_культура_країн_ЄС #Еразмус+ #Жан_Моне #Jean_Monnet_Modules #Оподаткування_та_спільна_податкова_політика_ЄС #Формування_стійкого_інтересу_до_податкової_культури_ЄС_шляхом_запровадження_освітніх_наукових_та_комунікативних_просвітницьких_заходів_орієнтованих_на_українське_суспільство #Formation_of_a_sustainable_interest_in_the_EU_tax_culture_through_the_introduction_of_educational_scientific_and_communicative_awareness-raising_activities_which_will_orient_Ukrainian_society_toward