Магістр

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
 • Мотиваційний лист
017 Фізична культура і спорт
 • Мотиваційний лист
051 Економіка
 • Магістерський тест навчальних компетентностей
 • Фаховий іспит
 • Мотиваційний лист
053 Психологія
 • Магістерський тест навчальних компетентностей
 • Фаховий іспит
 • Мотиваційний лист
061 Журналістика
 • Магістерський тест навчальних компетентностей
 • Фаховий іспит
 • Мотиваційний лист
071 Облік і оподаткування
 • Магістерський тест навчальних компетентностей
 • Фаховий іспит
 • Мотиваційний лист
072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • Магістерський тест навчальних компетентностей
 • Фаховий іспит
 • Мотиваційний лист
073 Менеджмент
 • Магістерський тест навчальних компетентностей
 • Фаховий іспит
 • Мотиваційний лист
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Магістерський тест навчальних компетентностей
 • Фаховий іспит
 • Мотиваційний лист
081 Право    
 • Магістерський комплексний тест
 • Мотиваційний лист
122 Комп’ютерні науки
 • Фаховий іспит та мотиваційний лист – денна форма; мотиваційний лист – заочна форма
262 Правоохоронна діяльність
 • Мотиваційний лист
281 Публічне управління та адміністрування
 • Магістерський тест навчальних компетентностей
 • Фаховий іспит
 • Мотиваційний лист
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • Магістерський тест навчальних компетентностей
 • Фаховий іспит
 • Мотиваційний лист
292 Міжнародні економічні відносини
 • Магістерський тест навчальних компетентностей
 • Фаховий іспит
 • Мотиваційний лист
293 Міжнародне право
 • Магістерський комплексний тест
 • Мотиваційний лист
 

Доктор філософії

051    Економіка
  1. Вступний іспит з іноземної мови
  2. Вступний іспит зі спеціальності
  3. Співбесіда з презентацією дослідницької пропозиції
071    Облік і оподаткування
  1. Вступний іспит з іноземної мови
  2. Вступний іспит зі спеціальності
  3. Співбесіда з презентацією дослідницької пропозиції
072    Фінанси, банківська справа та страхування
  1. Вступний іспит з іноземної мови
  2. Вступний іспит зі спеціальності
  3. Співбесіда з презентацією дослідницької пропозиції
081    Право
  1. Вступний іспит з іноземної мови
  2. Вступний іспит зі спеціальності
  3. Співбесіда з презентацією дослідницької пропозиції
281     Публічне управління та адміністрування
  1. Вступний іспит з іноземної мови
  2. Вступний іспит зі спеціальності
  3. Співбесіда з презентацією дослідницької пропозиції
 
Вступники в аспірантуру, що мають іншу спеціальність в дипломі про здобуту вищу освіту, ніж та, на яку вступають – складають додаткове вступне випробування, що передує всім вступним іспитам.