Інтеграція України до європейського простору передбачає проведення суттєвих змін національного законодавства, спрямованих на адаптацію до загальноприйнятих у міжнародній та європейській практиці норм і стандартів, зокрема у сфері митної справи.

З огляду на державотвітне значення вітчизняної митної служби питання сучасних напрямів розвитку митної політики та митної системи перебуває у зоні підвищеної уваги як уряду, так і суспільства. Водночас, низка проблем щодо вдосконалення діяльності митних органів України потребує передусім глибокого наукового осмислення для формування ефективних шляхів їх вирішення.

Вищевикладене, власне, значною мірою вказує на актуальність формування монографічного дослідження «Розвиток митної політики України в умовах євроінтеграції».

Монографію буде видано європейським видавництвом «Izdevnieciba “Baltija Publishing”» з присвоєнням їй номеру ISBN та цифрового ідентифікатора DOI кожному розділу й розміщено на офіційному сайті видавництва.

Дедлайн подання матеріалів для участі у монографії – 20 січня 2023 р.

Більш детальна інформація щодо монографії, вимоги до оформлення матеріалів та контактні дані в інформаційному листі.